Sonja Edelaar

Werkzaam in de gemeenten Heumen, Berg en Dal en in de Nijmeegse wijk Hatert.

 

Ze is HBO gecertificeerd leefstijlcoach (aangesloten bij de BLCN)

maar ook (natuurvoedings)therapeut,

ACT therapeut,

socioloog,

mindfulnesstrainer,

kinderleefstijlcoach,

VAT van zelfwaarderingscoach.

 

Sonja Edelaar is HBO gecertificeerd leefstijlcoach (aangesloten bij de BLCN). Ze werkt vanaf 2004 als leefstijlcoach bij Visiom, vooral voor bedrijven. Ze heeft ook veel kinderen begeleid naar een gezondere levensstijl.

Sinds 2018 werkt ze ook als CooL leefstijlcoach. In haar programma zitten Visiom elementen, positieve psychologie maar ook mindfulness en het Vat van Zelfwaardering. Al deze werkwijzen zijn erop gericht om mensen weer in hun kracht te zetten. En vanuit die kracht kunnen ze gemakkelijker hun eigen leefstijl gaan verbeteren en de veranderingen ook beter vol houden.

Tijdens de bijeenkomsten krijgen de deelnemers oefeningen waardoor ze inzicht krijgen in hoe ze de dingen nu aanpakken. De vraag die daarna komt is: Wil je dit zo blijven doen of niet? En zowel ja als nee is een goed antwoord. Want deelnemers hebben de regie over hun eigen proces, iedereen bepaald zelf wat hij of zijn wel of niet wil aanpakken. 

En als het antwoord nee is ("nee ik wil dit niet zo blijven doen"), dan gaan de deelnemers (alleen of met hulp van Sonja) kijken naar hoe dat anders kan, passend in de huidige leefgewoontes. Want alleen dan is het ook op de langere termijn vol te houden.

 

Vat van zelfwaardering

Behalve met de leefstijlonderderwerpen die horen bij CooL werkt Sonja ook met het VAT van zelfwaardering. Het vat van zelfwaardering is een pyschologisch verandermodel. Door te oefenen met micro-momenten van voldoening worden lastig veranderbare patronen doorbroken en wordt een grotere zelfzorg ge-activeert. Het vat van zelfwaardering vergroot dus de kans op blijvende gewenste gedragsveranderingen.

 

Mindfulness

Ook zet Sonja mindfulness in in haar trainingen. Ten eerste ervaren de deelnmers daarmee ontspanning. Maar mindfulness zorgt ook voor een grotere oplettendheid. Zo wordt de kans op ongemerkt dingen te doen, die je eigenlijk niet wilt, kleiner.

 

Groepen van Sonja

Kijk op waar is CooL voor een overzicht van de (start)data van groepen waar CooL gegeven wordt.

 

 

 

op weg naar een gezond en actief leven

Cool Regio Nijmegen

06 44554932
info AT cool-regionijmegen DOT nl